Overschrijven? Voortaan digitaal, einde blauw formulier

Nieuwe manier van overschrijving (KNVB)

Sinds december 2015 worden alle overschrijvingen, in de B-categorie, bij de KNVB digitaal behandeld. Door middel van Sportlink Club worden voortaan de overschrijvingen behandeld. Iedere speler die bij een andere vereniging wil gaan voetballen kan zich direct melden bij de nieuwe vereniging. Met uitzondering van de pupillen worden alle overschrijvingen alleen nog maar toegestaan voor het volgende seizoen (seizoen  2016/'17). Dit  noemen wij de reguliere overschrijvingsperiode. Deze loopt van 5 maart tot en met 15 juni 2016.

Op 15 juni (00:00 uur) sluit de overschrijvingstermijn en gaat de dispensatieperiode weer in. Al deze overschrijvingen worden door de verenigingen digitaal ingediend. Het papieren overschrijvingsformulier is hierbij niet meer nodig.
 
Procedure KNVB Overschrijvingen: Hoe gaat het in zijn werk!!  Klik op Lees meer.

De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.

Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Blokkade?
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

Tot het begin van de overschrijvingsperiode is, in principe, alleen overschrijving mogelijk
 binnen de categorie-B.

De betreffende speler moet voldoen aan de financiële verplichtingen
• De betreffende speler moet worden afgemeld bij de oude vereniging
• De overschrijving wordt nu direct goedgekeurd
• De oude vereniging is niet akkoord, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
• De vereniging legt een blokkade vast in Sportlink Club
• Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd
• Nu volgt de goedkeuring van de overschrijving
• Een blokkade kan ook verband houden met het niveau de van de speler (categorie-A).
• Buiten de overschrijvingsperiode moet per e-mail aan de bond worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen
• Als de KNVB dispensatie verleent, is de overschrijving verder akkoord
• De betreffende speler mag nu uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve e-mail met goedkeuring is dan ook de tijdelijke spelerspas

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Voor wie?
Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

 


KiKa