Toneelgroep De Vrije Trappers speelt 'Een koffer vol met geld'

Asser Boys leden van toneelvereniging “de Vrije Trappers” spelen op 20 februari in café Popken te Ekehaar de komedie “Een koffer vol met geld”. 

Deze komedie, die bestaat uit misverstanden, verwisselingen, humorvolle dialogen en krachtige woordenwisseling zullen zorgen voor veel hilariteit.

Na afloop is er net als voorgaande jaren een verloting met vele mooie prijzen.

Bekijk de "Flyer" van dit toneelstuk.


KiKa