Uitnodiging voor belangrijke ledenvergadering in mei en september

Het bestuur nodigt de leden van Asser Boys uit voor twee ledenvergaderingen: de eerste is op 23 mei, de tweede op 6 september. We hopen op een grote opkomst, want we bespreken een aantal belangrijke voorstellen die belangrijk zijn voor de club. Voor de vergadering in mei zijn ook de ouders van onze jeugdleden uitgenodigd.

Algemene Ledenvergadering – 23 mei 2024 20:00 uur

Door het wegvallen van zowel de TT- als Superbikecamping is er een gat in de begroting gevallen. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we enkele voorstellen om dit tekort op te vangen. Het gaat onder andere om een mogelijke contributieverhoging, aanpassingen in de kantineprijzen en andere ideeën voor extra inkomsten. Ook staan de vorming van nieuwe commissies en wijzigingen binnen het dagelijks bestuur op de agenda. De volledige agenda volgt binnenkort.

Feestelijke Ledenvergadering – 6 september 2024

Omdat de agenda voor mei behoorlijk vol zit, hebben we ook een feestelijke vergadering gepland op vrijdagavond 6 september. Op deze avond zetten we onze jubilarissen van 2024 in het zonnetje, nemen we afscheid van drie bestuursleden en benoemen we een aantal leden van verdienste. Natuurlijk zorgen we voor wat lekkers te eten en te drinken.

We hopen jullie bij beide gelegenheden te zien, want jullie mening telt!


KiKa