Alvast enkele data om te noteren in de agenda

- 23 mei: Algemene ledenvergadering
- 23 juni: BBQ voor vrijwilligers
- 6 september: Feestelijke Algemene ledenvergadering.
 
Extra informatie over bovenstaande activiteiten volgt!
 
Het bestuur


KiKa