ALV benoemt ‘bestuur van verdienste’

Op de ALV van 28 april 2023 werd bekend gemaakt dat Gert Kiel en Jan Blauw zijn gestopt met hun bestuurstaken. Daarboven op kwamen de mededelingen dat Jan Puper gaat stoppen per 1 januari 2024, Jan Hennipman stopt na het seizoen 2023-2024 en Sjoerd Rombout stopt aan het einde van het huidige seizoen. Alleen Albert Meek continueert zijn rol in het bestuur.

Hiermee komt een eind aan een tijdperk van 15 jaar. In 2008 werd Jan Puper gevraagd om de voorzitter hamer voor 3 maanden ter hand te nemen. Binnen een jaar was het bestuur gevormd met: Jan Puper (voorzitter), Jan Blauw (secretaris en technische zaken), Albert Meek (commerciële zaken en secretaris), Jan Hennipman (penningmeester) en Sjoerd Rombout (communicatie). Nu, ruim 180 maanden verder, komt daar een einde aan.

Gert Kiel vroeg in de ALV om zijn brief (ingekomen stuk) te mogen voorlezen. Gert schetste het verloop van de 15 jaar van ‘het bestuur’. Vanuit een diep dal heeft ‘het bestuur’ Asser Boys weer op de rails gezet en financieel gezond gemaakt, ondanks alle ups en downs in die 15 jaar. ‘Het bestuur’ heeft een hele mooie basis neergezet voor de toekomst.

Omdat het vertrek van vrijwel het hele bestuur aanstaande is, stelde Gert voor aan de ALV om ‘het bestuur’ als ‘bestuur van verdienste’ te benoemen. Dit werd direct door de ALV overgenomen met een luid applaus.

Klik hier voor de brief van Gert Kiel.

 

Reactie van het 'bestuur van verdienste': "Wij zijn ontzettend blij met de blijk van waardering voor ons werk, maar realiseren ons ook, dat we ons werk nooit alleen hebben kunnen en willen doen. Wij willen alle andere vrijwilligers en leden die tijdens de 15 jaar ook deel hebben uitgemaakt van het bestuur, zoals bijvoorbeeld  Bert Mulder en Gert Kiel, bedanken voor hun inzet".


KiKa