Uitvoering TT campings wel door Asser Boys

De organisatie van de TT campings is overgegaan van Asser Boys naar het TT circuit. Dat betekent dat de communicatie over de TT campings, de aanmeldingen/reserveringen en de financiële afhandeling daarvan, allemaal via het TT circuit gaat lopen.

Afweging -> keuze
Het afgelopen jaar (2022) is er op bestuursniveau uitvoerig overleg geweest met de Directie van de Stichting Circuit van Drenthe inzake de organisatie van de campings. Dit jaar heeft dat al geresulteerd in een aantal zaken die door de Stichting zijn overgenomen. Tevens werd de afspraak gemaakt om in september weer bij elkaar te komen om het vervolg te bespreken. In deze vergadering werd ons meegedeeld dat de Stichting van plan was om de camping om te dopen in een motorcamping. Uiteraard verraste ons dat in hoge mate. Er is uitvoerig positief overleg geweest en we hebben alle argumenten om het niet te doen, aangevoerd, maar de Stichting bleef op haar standpunt staan. En dan kun je maar één ding doen en dat is gezien de beslissing er het beste van te maken. De Stichting staat ook volkomen in haar recht, aangezien het terrein van hun is. Wij kunnen hier alleen maar beter van worden, aangezien de inkomsten ongeacht het aantal bezoekers vast staan. De catering kan alleen maar extra inkomsten opleveren.

Uitvoering
De uitvoering van de TT campings inclusief catering blijft dus bij Asser Boys. De vrijwilligers van Asser Boys ontvangen de gasten, begeleiden de gasten op de camping en houden toezicht op de camping.

Ook de catering ligt volledig bij Asser Boys. En daarin ligt ook een nieuwe uitdaging. Omdat de TT camping een motorcamping met alleen tenten is geworden, kunnen de gasten zelf niet zoveel meer meenemen en zijn ze qua catering behoorlijk afhankelijk van Asser Boys. Ontbijt, lunches, warm eten en drinken worden daarom door Asser Boys voorbereid en geregeld.

Dat betekent dat we de hulp van de vrijwilligers weer hard nodig hebben om een belangrijke financiële inkomstenbron te behouden. Voor het beheren van de campings krijgen we een vergoeding van het TT circuit. De opbrengst van de catering is volledig voor Asser Boys.

Net als voorgaande jaren worden jullie weer benaderd om te helpen bij de TT campings. Een deel van het (voor)werk valt weg, maar het grootste deel van het werk blijft gewoon bij Asser Boys liggen.

Wij hopen weer op jullie hulp te kunnen rekenen.

Het Bestuur en de TT camping organisatie


KiKa