Stamppotbuffet bij Asser Boys voor Voedselbank

Voetbalclub Asser Boys nodigt de mensen, die gebruik maken van de voedselbank, in december uit voor een gezellige bijeenkomst in onze kantine met een etentje en een drankje. Voor deze mensen is het gratis. Asser Boys voelt zich betrokken bij alle mensen in de samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen rond de Kerst een fijne tijd heeft.

Bij de voedselbank kan men zich aanmelden voor 16 of 23 december 2022. Per avond kunnen er maximaal 80 mensen gebruik maken van het stamppotbuffet.


KiKa