Agenda ALV op 25 maart 2022

In de brief die je thuis hebt ontvangen, stond de agenda vermeld voor de ALV op 25 maart 2022. Wij hebben besloten de volgorde van de onderwerpen iets te wijzigen. 

Klik hier voor de gewijzigde agenda. De bijlagen vind je in de brief. 

De ALV begint om 19.30 uur in de kantine. Alle leden zijn welkom en worden zelfs verzocht aanwezig te zijn omdat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt.

Uiteraard geldt: bij klachten blijf je thuis 

We zien elkaar op 25 maart 2022 om 19.30 uur.

Het bestuur


KiKa