Wedstrijd verslagen onder menu keuze Programma

Wist u dat er van de wedstrijden verslagen worden gemaakt en dat die vanaf woensdagavond opvraagbaar zijn over het afgelopen weekend. Klik op de menu keuze Programma en in de rechterkolom staan per week de verslagen.

Met dank aan de auteurs en Aart Rossing. 


KiKa