ALV op 19 november 2021 gaat niet door

Door de nieuwe corona maatregelen is het niet mogelijk om de ALV op vrijdag 19 november 2021 door te laten gaan. En een volle kantine zou nu ook een te groot risico zijn voor besmettingen.

Omdat de laatste ALV op 31 januari 2020 heeft plaatsgevonden, betreurt het bestuur het ten zeerste dat we de leden niet goed kunnen informeren over hoe het gaat bij Asser Boys. De financiën van twee seizoenen zijn nog niet goedgekeurd, maar de kascommissie heeft wel voorgesteld om decharge te verlenen. Maar zonder ALV lukt dat even niet.

Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen waarover we graag met de leden in gesprek willen gaan: in de toekomst voetballen op zondag of zaterdag voor ons eerste elftal, hoe gaan we nieuwe (jongere) vrijwilligers actief krijgen bij de club, hoe moeten we omgaan met de campings bij de TT-baan, hoe moeten we omgaan met een contributie verhoging en verhoging van de consumptie prijzen, enz. Veel onderwerpen die vragen om het gesprek tussen het bestuur en de leden.

We wachten even de ontwikkelingen van de komende weken af om te kijken welke vorm van ALV binnenkort haalbaar is: fysiek in de kantine, digitaal via de email en/of digitaal vragen uurtje/live stream.

We houden jullie op de hoogte.

Het bestuur


KiKa