Nieuwe corona regels vanaf zaterdag 13 november 2021

Op vrijdag avond 12 november 2021 heeft het kabinet in een persconferentie nieuwe corona maatregelen afgekondigd om de snel stijgende besmettingen tegen te gaan.

De nieuwe corona maatregelen gaan morgen (zaterdag 13 november) om 18.00 uur in, en dat betekent dat morgen bij de wedstrijden publiek nog welkom is op het sportpark van Asser Boys. Voor bezoek aan de kantine / toiletten / kleedkamer moet iedereen - ook spelers - van 18 jaar en ouder een geldig CTB kunnen laten zien. Op zaterdag zal in de kantine controle op het CTB plaatsvinden. Een uitzondering geldt voor vrijwilligers van Asser Boys en voor trainers / leiders.

Vanaf zondag 14 november 2021 tot, tenminste, vrijdag 3 december 2021 is tijdens trainingen én tijdens wedstrijden geen publiek toegestaan.

Verder nogmaals het verzoek om in de auto naar uitwedstrijden allemaal een mondkapje te dragen wanneer er in de auto kinderen / volwassenen uit meerdere gezinnen zitten. Uiteraard geldt dat wij de regels van de club waar we te gast zijn respecteren, en vragen we iedereen om - ook morgen - 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen!

Zaterdag middag is een extra bestuursvergadering ingelast. Na de bestuursvergadering volgt via de app en via de site een nieuwe update.

Veel plezier morgen, en blijf gezond.

Namens het bestuur, met een sportieve groet,
Gert Kiel.


KiKa