Walking Football overleg bij Asser Boys op 1 oktober 2021

Dag Voetballiefhebber,

De jongste tak van voetbalsport is bestemd voor de ouderen. Want zo is WALKING FOOTBALL bedoeld.
Op 17 september hebben we het spelletje uitgeprobeerd met behulp van een aantal Oldstars van FC Groningen en trainer Rik Liezenga. De reacties, die ik ontving, waren over het algemeen zeer positief. Daarom zal komende vrijdagavond (1 oktober), zoals reeds eerder was aangekondigd, een bijeenkomst plaatsvinden om gestalte te geven aan voortzetting van WALKING FOOTBALL bij ASSER BOYS. Dan kunnen we gezamenlijk gaan bepalen, wat het meest geschikte moment in de week is om te gaan trainen. Rik Liezenga heeft toegezegd voor ons een paar trainingen verzorgen.
Het gaat er nu dus om op welk moment we in de week gaan trainen.
Daarom nodig ik jou graag uit om vrijdagavond aanwezig te zijn bij de totstandkoming van een OLDSTAR trainingsgroepje. Aanvang half acht. Het zal waarschijnlijk een half uurtje duren. Er wordt vrijdag dus nog niet getraind. Verdere details over het beschikbaar stellen van sportkleding, mogelijke wedstrijdjes in de regio en uitnodigingen voor toernooien komen aan de orde.
Tot vrijdag half acht in de kantine van Asser Boys!

Luc Rengers


KiKa