ALV op 31 januari 2020 geeft voorzet voor speciale ALV op 29 mei

In de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 31 januari 2020 zijn, in aanwezigheid van 50 leden, enkele besluiten genomen. Echter voor de belangrijkste financiële zaken zullen we op vrijdag 29 mei 2020, in een speciale ALV, besluiten moeten gaan nemen. Deze onderwerpen hebben betrekking op hoeveel hulp we kunnen krijgen bij vrijwilligers versus het gaan inhuren van betaalde krachten. Daarnaast zal het bestuur gaan uitwerken welke maatregelen nodig zijn om Asser Boys financieel gezond te houden voor de komende jaren. Moet de contributie omhoog en/of de consumptieprijzen?

Op 31 januari heeft Sjoerd Rombout toegelicht dat hij dringend op zoek is naar een websitebeheerder en één of twee website redacteur(s). Heb je interesse, meld je dan aan. Daarnaast heeft Sjoerd een evaluatie gepresenteerd over het 100 jarig jubileum. We kunnen met trots terugkijken op een geweldig jubileum. Klik hier voor de presentatie.

Jan Hennipman heeft de financiën toegelicht en daarvoor kreeg hij weer de complimenten. Er is decharge verleend door de kascommissie. Jan heeft laten zien dat we een reserve hebben, maar de vraag is of dat genoeg is voor de komende jaren. Belangrijke schakel hierbij blijft de camping, waarvoor dringend meer vrijwilligers nodig zijn!

Albert Meek heeft een tipje van de sluier opgelicht over de financiële ontwikkelingen die ons de komende jaren te wachten staan. Hierbij kun je denken aan onderhoud van het gebouw (nieuw dak na 20 jaar?), klimaatakkoord, website kosten, meer trainers omdat we meer jeugdleden krijgen, extra kleding, extra kleedkamers, enz.

Om nadere invulling te geven aan het rookbeleid is er een commissie samengesteld die dit gaat uitwerken, bestaande uit: Bonne van der Kooi, René de Zwaan en Cees Vianen. Voor de donatie van de NAM voor het vervoer naar uitwedstrijden, is een plan in de maak.

Over de sluitingstijd van de kantine op trainingsavonden moeten heldere afspraken worden gemaakt en ook worden nageleefd. Wie wil hierbij helpen om die afspraken te maken?

Afgesproken is dat iemand direct kan worden benoemd tot erelid en dat het bestuur de leden van verdienste en ereleden gaat benoemen. Alle leden kunnen iemand voordragen bij het bestuur.

Albert Meek is de nieuwe secretaris van Asser Boys, waarbij Jenny Hennipman een heel groot deel van de administratieve afhandeling voor haar rekening zal nemen. Jan Blauw blijft in het bestuur als vertegenwoordiger van de Technische Commissie.

Omdat er in de ALV van 29 mei 2020 belangrijke besluiten worden genomen is het advies: Zet de ALV van 29 mei 2020 alvast in je agenda!

De leden Het bestuur

Jan Hennipman Albert Meek

 


KiKa