Asser Boys 100 jarig jubileum: een blijvende herinnering

Assen 21 oktober 2019, Sjoerd Rombout

We hebben nieuwe geschiedenis geschreven. Asser Boys bestond afgelopen zondag 13 oktober 2019 precies honderd jaar. Zondagmorgen om 00.00 uur zongen we het verjaardagslied en werden Jan Puper en Harm van Solkema, als de vertegenwoordigers van Asser Boys, luid toegezongen, toegejuicht en gefeliciteerd met de verjaardag.
Uit handen van Sjoerd Rombout, en verschillende vrijwilligers, kregen Jan en Harm enkele cadeaus: nieuwe Asser Boys vlag, ingelijste foto’s van het oude en huidige bestuur, een ingelijste foto van onze enige profvoetballer Isie Greving en een heerlijke taart voor 100 personen. Die taart werd genuttigd op de ALV waarin Harm van Solkema werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Harm en Gretha stonden vol trots naast de burgemeester Marco Out.

Maar wat ging hieraan allemaal vooraf?

Voorbereiding
In 2015 heeft Sjoerd het initiatief genomen om het 100 jarig jubileum te gaan organiseren. Er is een team samengesteld en dat team is gaan nadenken over het programma. Al snel werden de contouren duidelijk: een feestjaar 2019 waarin we toewerken naar het hoogtepunt, de verjaardag op zondag 13 oktober 2019. En dat is heel mooi gelukt.
Naast de vele ‘standaard’ activiteiten, die vaak een 100 jarig tintje hadden, hebben eerder dit jaar al een paar grote evenementen plaatsgevonden: KNVB G-toernooi, wedstrijd FC Groningen en de fietstocht. De laatste evenementen waren gepland voor het jubileum weekend op 11, 12 en 13 oktober 2019. En dat was meer dan alleen het feest.

Feesttent
Begin 2019 is al een afspraak gemaakt met Van Kammen om een feesttent te plaatsen op het terrein van Asser Boys. Zoals de feesttent 10 jaar geleden nog naast de kantine kon staan, was dat dit keer niet mogelijk. De feesttent van 20 bij 35 meter moest nu volledig op het gras worden geplaatst. Ter bescherming van het gras zijn er eerst rijplaten op gelegd.
De volledige catering voor de reünie en de feestavond en de beveiliging waren ook uitbesteed aan Van Kammen, zodat wij er geen werk van hadden en ook konden genieten. In de tent waren 250 zitplaatsen beschikbaar en 250 staan plaatsen. De consumpties kostten bij Van Kammen €2,20. Het bestuur heeft besloten om de consumpties voor de gasten €1 te laten zijn. Asser Boys betaalt per consumptie €1,20 bij. De toegang tot het feest, waarvoor Van Kammen de band Stageline had ingehuurd, was €10. Het bestuur had besloten om deze toegangsprijs door Asser Boys te laten betalen, waardoor de gasten gratis naar binnen mochten.

Receptie
Op vrijdag 11 oktober begon het jubileum weekend met een receptie. Hiervoor waren uitgenodigd, de burgemeester, de KNVB, onze bevriende voetbalverenigingen uit Assen en Rolde, de MTB club, verschillende relaties en hoofdsponsors, de ereleden, de leden van verdienste, de jubileumorganisatie en het bestuur. Na ontvangst in de kantine, waar Jan Puper verschillende cadeaus in ontvangst mocht nemen, ging het gezelschap naar de feesttent. Sjoerd vertelde in zijn toespraak hoe er werd toegewerkt naar het hoogtepunt op 13 oktober.
Om een blijvende herinnering te hebben, was er een jubileumboek gemaakt dat Sjoerd overhandigde aan voorzitter Jan Puper en burgemeester Marco Out. Het boek beschrijft de historie van Asser Boys, maar ook van Assen. De auteurs Kitty Janssen en John Tits hebben het boek samengesteld, en die werden in het zonnetje gezet.
Vervolgens nam Marco Out even het woord en benadrukte de belangrijke functie die Asser Boys inneemt voor de sport en beweging in Assen. Jan Puper bedankte, op de voor hem bekende humoristische wijze, alle aanwezigen voor de rol die zij speelden en spelen voor Asser Boys. En als laatste gaf Geert Bults van de KNVB, na een korte toespraak, een mooi beeldje en een KNVB vlag (1919-2019) aan Jan Puper.
De 50 aanwezigen gingen weer terug naar de kantine waar Richard van Solkema een heerlijk diner had klaargezet. In een gemoedelijke sfeer werden er vele herinneringen en ervaringen uitgewisseld.

Voetbalfun
Op zaterdagmorgen 12 oktober had Bas Geertsma met zijn team en BBFreestyle, om 10.00 uur een mooi voetbal parcours klaar staan. Zo’n 150 jeugdspelers van Asser Boys genoten van het schieten op een doel met gaten, schieten op een doel met een snelheidsmeter, een omhaalarena, een pannaveldje en een 4x4 voetbalveld. Op het moment dat de jongste jeugd werd afgewisseld door de oudere jeugd, kwam Bjorn Boes een geweldige freestyle voetbalshow geven. Sommige kinderen dachten een panna te kunnen voorkomen, maar meestal wist Bjorn het gaatje toch te vinden. Bjorn liet ook even zien hoe je 33 x de bal rond je voet laat draaien.
De jeugdleden gingen vol trots weer huiswaarts met een certificaat, een medaille en een mooie jubileumbal. De ouders gingen meestal naar huis met een gekocht jubileumboek. Als de jeugdspelers een beetje zuinig zijn op de jubileumbal, kunnen zij die over 100 jaar laten zien bij het 200 jarig jubileum van Asser Boys.

Reünie
Op zaterdagmiddag 12 oktober kwamen ruim 200 mensen in de feesttent voor de reünie. Leden die 25 jaar of langer lid waren en oud leden, waren hiervoor uitgenodigd. En dat dit werd gewaardeerd, bleek onder andere uit de aanwezigheid van Geert Philips, die helemaal uit Oostenrijk was overgekomen. Ook ons oudste lid Hans Klaucke, 72 jaar lid, was aanwezig.
Na de officiële ontvangst door Sjoerd en Jan, werden er, onder het genot van een drankje, een hapje en de muziek van de B.J. Hegen bluesband, oude herinneringen opgehaald en werden er ‘nieuwe’ teamfoto’s gemaakt. Veel van de reünisten gingen huiswaarts met een jubileumboek en een deel van de reünisten was ’s avonds weer aanwezig op het feest.

Feest
Op zaterdag 12 oktober meldden om 19.00 uur zich al de eerste gasten voor het feest. Na de inschrijving en het ontvangen van een polsbandje konden ze gaan genieten van een mooie feestavond. Nadat Sjoerd en Jan om 20.30 uur de 510 gasten welkom hadden geheten, bracht de band Stageline de stemming er goed in. Om 23.30 uur werden de gasten ‘verrast’ met een optreden van Jannes. Mogelijk gemaakt door Gert Geertsema van de Asser Glas en Verfhandel.
Nadat er was afgeteld, werd er om 00.00 uur op zondag 13 oktober 2019 een verjaardagslied gezongen door alle aanwezigen. Jan Puper en Harm van Solkema, als de vertegenwoordigers van Asser Boys, werden luid toegezongen, toegejuicht en gefeliciteerd met de 100-ste verjaardag. Sjoerd overhandigde, met hulp van enkele vrijwilligers, enkele cadeaus aan Jan en Harm: een nieuwe Asser Boys vlag met het jubileum logo, ingelijste foto’s van het oude bestuur uit 1932 (waarvan alle namen nu bekend zijn) en het huidige bestuur, een ingelijste foto van onze enige profvoetballer Isie Greving en een verjaardagstaart voor 100 personen, die genuttigd ging worden op de ALV.
Nog lekker nagenietend en sommige met een jubileumboek onder de arm, gingen de mensen weer huiswaarts of misschien nog wel even de stad in. Van Kammen kon vanaf 01.00 uur de tent opruimen en schoonmaken.
Toen Harm van Solkema om 23.50 uur voor het podium stond te dansen bij Jannes en tegelijkertijd filmpjes aan het maken was, hadden we als jubileum organisatie ons doel bereikt. Een feest voor iedereen.

Schijt je rijk – ‘Achilles voelt zich thuis bij Asser Boys’
En toen de spanning. Wie gaat er met €1.500 naar huis. Onder het toeziend oog van ruim 200 aanwezigen zagen de organisatoren René de Zwaan en Sonja Feijen hoe de koe op het hoofdveld dacht: wat moeten al die mensen hier.
Op zondagmiddag om 14.00 uur kwam de koe met de naam Achilles van de Balloohoeve op het hoofdveld. Bij het verlaten van de trailer had zij nog net een behoefte gedaan. Maar Klaas, de begeleider van de koe, stelde ons gerust: een koe schijt wel 20 keer op een dag. Maar soms ook maar 18 keer. Achilles ging in het begin nog op jacht naar de fotograaf, maar toen die ook van het veld was, liep ze eerst lekker rond. Op een gegeven moment ging ze naar de hoek waar ze ook was binnengekomen op het veld. Ze plaste drie keer uitvoerig, maar er kwam geen koeienvlaai uit.
Uiteindelijk ging ze er lekker bij liggen. Achilles voelde zich blijkbaar goed thuis bij Asser Boys. Toen de koe om 15.30 uur nog niet had gescheten, werd onder het toeziend oog van de notaris van notariskantoor Tijdhof, Daverschot en de Jong Posthumus, de vlag geplaatst bij de rechter achterpoot en uitgemeten.
Een half uur later kon Jan Puper de prijswinnaars bekend maken. Eerst de troostprijswinnaars van €100 waarvan alleen Trudie Dik de prijs direct in ontvangst kon nemen, en vervolgens de hoofdprijswinnaar Niels Wever. Niels was niet aanwezig maar ontving de €1.500 op de ALV ’s avonds.

ALV
En het was al aangekondigd, op de Algemene Leden Vergadering op zondag 13 oktober om 20.00 uur in de kantine zou een bijzondere gebeurtenis plaatsvinden. Nadat de ruim 200 aanwezigen de stortbui hadden getrotseerd, kon Jan Puper de vergadering openen en de verrassing bekend maken: een speciale gast , de burgemeester Marco Out, had een groot cadeau bij zich voor Asser Boys. Maar het was niet wat iedereen daarbij dacht.
Nadat Marco Out in zijn inleidende woorden over voetbal in zijn algemeenheid en Asser Boys, opeens zijn ambtsketen omdeed met in eerste instantie het logo van Assen aan de voorkant, werd duidelijk: hier gaat iets bijzonders gebeuren. Toen Marco Out op zijn ambtsketen het Koninklijke logo naar voren draaide, sprak hij namens de Koning. Hij riep Harm en Gretha van Solkema naar voren. Hij roemde Harm voor zijn 40 jarige inzet en gaf aan dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd om Harm te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werden aan Harm overhandigd. Daarna werden Harm en Gretha uitvoerig toegejuicht en gefeliciteerd.
Na de pauze kreeg Sjoerd het woord om het 100 jarig jubileum “af te sluiten”. De jubileum organisatie team werd bedankt door alle aanwezigen. Jan Puper haalde vervolgens alle jubilarissen (25, 40, 50 en 60 jaar) even naar voren (voor zover aanwezig) en huldigde hen ook met hun jubileum. Bij één persoon vond hij dat wat lastig, omdat hij weer geen cadeaubon had voor die persoon. Jan Puper moest Jan Puper weer teleurstellen maar vond het wel mooi dat Jan Puper al 60 jaar lid is van deze mooie club.
De ALV werd afgesloten met een verrassing. Daar waar het bestuur ziet dat er mogelijk meer leden in aanmerking komen voor lid van verdienste, vond het bestuur dat Jan Blauw dat nu wel had verdiend. Voor zijn jarenlange inzet in verschillende functies werd Jan Blauw benoemd tot lid van verdienste. In de komende tijd zal worden bekeken wie hiervoor nog meer in aanmerking komen.

Achter de schermen
Om zo’n jubileum weekend goed te laten verlopen, was er een grote voorbereiding die voor velen minder zichtbaar is:
• In 2015 zijn de eerste vormen van overleg gestart door de jubileum organisatie.
• Er hebben zo’n 100 vrijwilligers meegeholpen om alle activiteiten mogelijk te maken.
• Menno Dussel heeft zijn werk aangepast om als EHBO-er bij de reünie en feest te kunnen zijn. Zonder hem had het niet door kunnen gaan. Om 00.45 uur moest hij een pleister plakken.
• De 4 beveiligingsmedewerkers hebben een heel rustige avond gehad. Geweldig.
• De tentenbouwer van Kammen heeft, vanwege familie omstandigheden, een week voor het jubileum weekend aan Steenge uit Odoorn gevraagd een tent te plaatsen. Multi verhuur heeft rijplaten gelegd om het gras te beschermen.
• Op woensdag 9 en donderdag 10 oktober zijn de rijplaten neergelegd voor de feesttent om het gras te beschermen. Op donderdag einde dag stond de feesttent er volledig. Op vrijdag is de feesttent verder ingericht en op vrijdag voor het eerst gebruikt tijdens de receptie. Op zondagmorgen, direct na het feest, heeft van Kammen de tent al weer leeg gehaald. Ze gingen om 3.00 uur naar huis. Op maandag 14 oktober is de tent weer afgebroken en op woensdag 16 oktober zijn de rijplaten weer weggehaald. Het gras zal er met een paar weken weer normaal uit zien.
• Voor de feesttent is een KLIC melding gedaan om de leidingen in de grond te beschermen.
• Voor de festiviteiten is een vergunning aangevraagd. De gemeente heeft twee controles uitgevoerd en alles was oké.
• Onze accommodatie, met de overkappingen bij de kantine, heeft zijn diensten weer bewezen tijdens de druilerige dagen.
• De band Stageline had een vervangende zangeres, maar gaf desondanks een geweldig optreden.
• Een schoonmaker van de firma Linker heeft tijdens het feest de toiletten schoon gehouden.
• Bakkerij Pelikaan heeft zaterdagavond om 22.00 uur de jubileumtaart afgeleverd bij Asser Boys.
• Een geplande drone vlucht met de nieuwe Asser Boys vlag door Frank van Drone Flight Assen om 24.00/00.00 uur is helaas afgelast vanwege het natte weer.
• Pogingen om Michael van Praag, Foppe de Haan, Marco van Basten of bijvoorbeeld Johan Derksen de felicitatie te laten doen als BN-er, zijn helaas niet gelukt. Jullie moesten het nu doen met een bekende BA-er.
• De auteurs van het jubileumboek, Kitty Janssen en John Tits, hebben ruim een jaar geleden de uitdaging opgepakt, ondanks dat ze weinig verstand van voetballen hadden. Op de receptie zijn ze in het zonnetje gezet.
• Het jubileumboek is vrijdagmorgen 11 oktober om 10.00 uur afgeleverd en ’s avonds onthuld tijdens de receptie. Het tijdschema met veel deadlines was strak en af en toe heel spannend.
• Van het jubileumboek heeft Sjoerd drie versies gelezen voordat het is gedrukt.
• Het vinden van een koe voor Schijt je rijk, was nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk kon de Balloohoeve een koe brengen die binnenkort naar de kinderboerderij gaat. Deze koe, genaamd Achilles, is gewend aan mensen en dat was erg belangrijk. De Dierenbescherming was hiermee akkoord.
• Er is op RTV Drenthe aandacht besteed aan de zoektocht naar de twee ontbrekende namen op de bestuursfoto uit 1932. Dat bleken Job Jager en Harm Jansen te zijn.
• RTV Drenthe heeft ook een reportage gemaakt over het jubileumboek.
• In het Dagblad van het Noorden heeft een mooi artikel gestaan over het jubileum. Hiervoor zijn Jan Puper en Sjoerd Rombout geïnterviewd.
• Het weer werkte niet echt mee, veel regen. Maar bij de buitenactiviteiten, Voetbalfun en Schijt je rijk, was het mooi droog.
• Er zijn ruim 2.000 foto’s gemaakt. Een ruime selectie zal, binnenkort, terug te vinden zijn op de website onder de menu keuzes Overig en Foto’s. De foto’s zijn gemaakt door Rolf van der Wal, Nadiah Blauw en Sjoerd Rombout.
• Met de KNVB was geregeld dat er geen voetbal was voor Asser Boys op 12 en 13 oktober 2019, behalve een enkele uitzondering.
• De gemeente ingang van Asser Boys is gebruikt om het gebak en Jannes ‘stiekem’ naar binnen te laten komen. Ook de koe is via de ingang binnen gekomen.
• Jan Blauw had nog wat filmbeelden van de Rijwiel vierdaagse op een usb-stick gezet, zodat we die konden bekijken tijdens de reünie en feestavond.
• In de donatie bus is uiteindelijk zo’n €1.000 terecht gekomen. Gert Geertsema heeft ook nog eens €1.000 aangeboden.
• Jan Puper heeft het initiatief genomen om Harm te laten benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Jan heeft hier een jaar aan gewerkt. Luc Rengers heeft hem hierbij gesteund.
• Het jubileum organisatieteam bestond uit: Simon Jongman, Gerrit de Vries, Jan Hulsinga, Sonja Feijen, Joost Kooistra, Conny Puper, René de Zwaan, Bas Geertsma, Rob Roodt, Rolf van der Wal en Sjoerd Rombout. Daarnaast hebben het bestuur, Harm van Solkema, Cor en Jenny Klok en vele anderen een belangrijke bijdrage geleverd.

Nieuwe geschiedenis geschreven
Het boek is gesloten maar voor de voorbereidingen voor het volgende jubileum is al weer nieuwe geschiedenis geschreven:
• Een geweldige viering van het 100 jarig jubileum op 11, 12 en 13 oktober 2019 .
• Harm van Solkema benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor Asser Boys.
• Jan Blauw benoemd tot lid van verdienste.
• Anekdote: Parkeren op een invalidenparkeerplaats is niet goedkoop, nietwaar Ger Mooiweer?

Mocht u willen reageren op dit artikel, dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
De foto’s volgen binnenkort op de website.


KiKa