Update kunstgras

Begin oktober heeft het televisieprogramma ZEMBLA aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat (rubberkorrels) bij de aanleg van kunstgrasvelden. In het programma werd een bepaalde stof in de rubberkorrels door een aantal wetenschappers ter discussie gesteld. 

Berichtgeving

Vorige week heeft de NOS in haar berichtgeving aandacht geschonken aan de eerste resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door Bandenbranchevereniging VACO. Het bericht is na te lezen met behulp van de volgende link: http://nos.nl/l/2145325. De Gemeente Assen volgt de berichtgeving nauwlettend. 

Onderzoeken

Op dit moment worden er vele onderzoeken gedaan door allerlei organisatie die tevens belanghebbenden kunnen zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een onafhankelijke organisatie en ondersteunt burgers, professionals en overheden. De gemeente Assen en Asser Boys hechten veel waarde aan het onderzoek van het RIVM, waarvan de uitslag over enkele weken wordt verwacht. Op basis hiervan zal door de Gemeente Assen en Asser Boys worden bezien of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden. 

Reacties

Het ministerie van Volksgezondheid, de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten willen niet reageren op de bevindingen. Ze wachten het onderzoek van het RIVM af. Het RIVM oordeelt dat de velden veilig zijn om op te sporten, maar adviseert om kinderen er niet op te laten spelen, anders dan sporten. Ook adviseert het instituut sporters om na afloop te douchen. 

Vervolg

Asser Boys conformeert zich aan de beslissing van de gemeente Assen en wacht de uitslag van het RIVM , dat over twee weken verschijnt, af.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij jullie hiervan op de hoogte.


KiKa