Archief Asser Boys

De geschiedenis van Asser Boys vind je terug in de correspondentie en de administratieve en financiële neerslag van de club. Daarnaast zit er veel in het geheugen van de mens. Echter de mens heeft helaas niet het eeuwig leven. Het is daarom belangrijk dat zaken worden vastgelegd en worden bewaard in een archief. Bij Asser Boys is er weinig aan archivering gedaan. Dit is jammer, want daardoor zijn of dreigen er veel zaken verloren te gaan.De vereniging bestaat in 2019 100 jaar. Het zou mooi zijn dat dan hetgeen bewaard is gebleven is geïnventariseerd, is beschreven en gearchiveerd.

Er is een begin gemaakt om hetgeen aanwezig is te inventariseren en te ordenen. Echter nu blijkt reeds dat veel stukken over diverse perioden ontbreken. Daarom doen wij hierbij een beroep op een ieder die in het bezit is van archieven, documenten, e,d. deze over te dragen en te bezorgen in de Oase (commissiekamer).

Harrie Weidgraaf en Willem de Jong willen de archivering op zich nemen. Het Drents Archief heeft ondersteuning toegezegd in het beschikbaar stellen van een ordeningsplan en het wil de vereniging voorzien van omslagmappen en archiefdozen.

Een unieke kans om het archief van de vereniging op orde te brengen en te houden.

We zijn in eerste instantie op zoek naar ontbrekende :

Statuten en huishoudelijk reglementen  (van beginperiode tot nu)
Notulen van de algemene (leden) vergaderingen met jaarverslagen ( 1919 – heden)
Presentielijsten van de algemene vergaderingen ( 1919 – heden)
Stukken m.b.t. taakomschrijvingen en benoemingen van bestuursleden (1919 – heden)
Overzichten van bestuurssamenstellingen (1919 – heden)
Jaarrekeningen en financiële verslagen (1919 – heden)

Maar eigenlijk zijn we op zoek naar alles!!.

Het verzoek is dan ook om hetgeen in je bezit is af te dragen.
Zodat we kunnen beoordelen of het kan/moet worden opgenomen in het archief.

We denken zoal aan:
Stukken en artikelen over de voetbalvelden en accommodaties van Asser Boys van nu en in het verleden.
Elftalopstellingen (met name van het eerste team). Trainers benoemingen en ontslag, belangrijke toernooien, diverse jubileum bijeenkomsten, etc, etc.


KiKa