Rolladeverkoopactie 2016

Ook dit jaar gaan we weer rollades verkopen, waarvan de opbrengst voor een groot deel naar
onze jeugd zal gaan. Maar ook de senioren profiteren van de opbrengst van de verkoop. Het zijn varkensrollades van de echte slager. Van een uitstekende kwaliteit, vacuüm verpakt en
ongeveer 800 gram.

                                                  De prijs bedraagt € 5,99

Het is de bedoeling dat alle leden meedoen aan de verkoop. Hiervoor kunt u gebruik maken van
het opgave formulier. Dit formulier moet uiterlijk vóór 1 December ingeleverd worden in de OASE.

De rollades kunnen opgehaald worden op:                                                                                                
- Donderdag 15 en op Vrijdag 16 december tussen 18:00 uur en 21:00 uur,                                                                                
- Zaterdag 17 December tussen 10:00 uur en 14:00 uur, en op                                   
- Zondag 18 December tussen 12:00 uur en 18:00 uur.                                           

Bent u niet in de gelegenheid om de rollades te halen, dan kunnen ze eventueel bezorgd worden, geef dit dan even aan.

Bestuur vv Asser Boys


KiKa