REMINDER. VAN DE BESTUURSTAFEL!!

Het bestuur heeft het afgelopen seizoen enkele opmerkingen en vragen gekregen over de verkoop van alcohol op zaterdag. Jaren geleden is het tijdstip van verkoop vastgesteld op 12.00 uur. Aangezien de jeugdwedstrijden tegenwoordig in de middag doorlopen, heeft het bestuur besloten om dit tijdstip aan te passen. Met ingang van 2015 wordt het tijdstip van verkoop van alcoholische dranken, op de zaterdag, vastgesteld op 14.00 uur.

Het bestuur heeft besloten, in ieder geval dit jaar, geen nieuwjaarsreceptie te houden. De reden hiervan is vierledig. Ten eerste hebben we sinds kort de zogenaamde “kerstborrel” en de daarmee gepaard gaande uitreiking van de kerstpakketten. Ten tweede constateren wij een tanende belangstelling. Ten derde is er de reden van energiebesparing, en ten vierde willen enkele medewerkers ook wel eens een paar weken “rust”.

De kantine is van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 11 januari 2015 gesloten. Behalve op 31 december 2014 vanwege de oliebollen verkoop.

Wij hopen dat je begrip kunt opbrengen voor bovengenoemde beslissingen.

Het Bestuur


KiKa