Informatieavond op 11 maart 2013 over aanpassing accommodatie voor onze TopKids

In de algemene leden vergadering van het voorjaar van 2012 is de uitbreiding van onze accommodatie voor de TopKids uitvoerig aan de orde geweest. Door een aantal ontwikkelingen werden wij genoodzaakt om een nadere analyse van de knelpunten uit te voeren.

Bonne van der Kooi, Harm van Solkema en ondergetekende hebben deze knelpunten geanalyseerd. De conclusie was, dat de voorgestelde aanpassing of verbouwing binnen de bestaande accommodatie moet worden gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan heeft Bonne een nieuwe concept tekening gemaakt.

Een werkgroep, bestaande uit Harrie Weidgraaf, Bonne van der Kooi, Jan Hennipman, Albert Meek, Frans Geers, Henk ten Brink en ondergetekende hebben op 29 januari het concept plan “vastgesteld”. Aangezien het een concept betreft, wordt er op maandagavond 11 maart 2013 een informatieavond gehouden voor alle leden en ouders van jeugdleden. Daarin zal ook het verloop van het verdere traject en de financiering worden besproken. Graag nodig ik u uit om deze informatieavond bij te wonen in de kantine van Asser Boys. Het begint om 20.00 uur.

Jan Puper (vz)


KiKa