Er kan weer getraind worden!!!

Met ingang van heden, woensdag 30 januari 2013, gaan alle trainingen weer van start.


KiKa