In memoriam: Hennie Kabbedijk

Op zaterdag 10 november 2012 is toch nog vrij onverwacht Hennie Kabbedijk overleden. Hennie, de echtgenote van ons lid van verdienste Maarten Kabbedijk, heeft in het verleden meegewerkt aan de rijwielvierdaagse.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vindt plaats op donderdag 15 november 2012 in 13:30 uur in de Boskamp te Assen. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Op maandag, dinsdag en woensdag is er 's avonds van 18:30 tot 19:30 uur ook gelegenheid om afscheid te nemen.

Wij wensen Maarten, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden v.v. Asser Boys
Supportersvereniging Asser Boys
Stichting vrienden Asser Boys


KiKa