Een nieuwe Asser Veteranen Cup op het veld

Aan alle voetbalverenigingen in en om Assen,

In januari ben ik benaderd door de KNVB met het verzoek om na 34 jaar Asser Veteranen Cup in de zaal nu eens een veteranentoernooi op het veld te organiseren. In het verleden heeft de bond zelf pogingen gedaan om met een veteranentoernooi de voetbalsport te promoten met als doelstelling mensen te interesseren voor de sport. Een deel van de organisatie is reeds voorgebakken. De KNVB heeft daartoe de regels aangepast. Er wordt gespeeld op een half veld met doelen van 5x2 en zonder buitenspel. Het aantal spelers is 7x7 en er mag worden doorgewisseld. Om enig idee te krijgen hoe dit allemaal zal werken, wordt een informatiebijeenkomst gehouden bij Asser Boys op vrijdag 13 april. Tijdens deze bijeenkomst wordt een demonstratiewedstrijd gespeeld om idee te krijgen van de mogelijkheden.

Op vrijdagavond 25 mei 2012 zal het toernooi zich afspelen op de velden van Asser Boys. Vanaf heden staat de inschrijving voor deelname open. De spelers zijn verdeeld in twee leeftijdscategorieën, namelijk 35 jaar en ouder en 45 jaar en ouder. Bijzonder is, dat u gastspelers mag benutten. Spelers, die geen lid zijn van uw club worden tot het toernooi toegelaten. De KNVB-verzekering is ook voor die spelers van toepassing. Mochten de gasten zoveel plezier beleven, dat zij lid willen worden van uw vereniging, heeft u daar als club uiteraard voorbeeld van. Met dit toernooi wordt "bewegen" gestimuleerd. Daarom ondersteunt de gemeente Assen de organisatie. Mocht het toernooi slagen in de opzet, krijgt het wat mij betreft een vervolg in de volgende jaren en mogelijk zelfs in september/oktober een vrijdagavondcompetitie.

Maar eerst komt 25 mei, de vrijdagavond voor Pinksteren. De winnaar van het toernooi neemt deel aan de Noordelijke districtsfinale op 1 juni. De winnaar daarvan speelt op 16 juni in Zeist om het Nederlands Kampioenschap. U kunt deelnemen met teams, maar ook met individuele spelers. Een team bestaat uit maximaal 12 spelers en er mag onbeperkt worden gewisseld. Mocht u geen volledig team op de been kunnen brengen, wordt van individuele spelers een team samengesteld. Ook bedrijven, buurtverenigingen, maar ook andere sportverenigingen worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. Iedereen kan meedoen, maar de leeftijdsgrenzen liggen vast en dispensatie is niet mogelijk.

Graag verneem ik van u met hoeveel teams of deelnemers u wenst deel te nemen.
Alle deelnemende clubs ontvangen een starterspakket met o.a. een set hesjes en en fitnesstest.
Geeft u op voor de informatiebijeenkomst en uiteraad voor het toernooi. Iedereen plezier!

Met hartelijke groet, Luc RengersKiKa