In memoriam Bert Geertsma

Na een kort ziekbed, is op donderdag 16 februari 2012 toch nog vrij onverwacht overleden, ons lid Bert Geertsma.

Bert is 60 jaar geworden en 20 jaar lid geweest van onze vereniging. Hij heeft in die tijd vele hand en spandiensten verricht, zoals: jeugdleider, jeugdbestuurslid, bardienst medewerker en vrijwilliger bij de TT campings. Hij was altijd bereid te helpen bij klussen op het sportpark.

De meesten zullen Bert kennen als de drijvende kracht achter de Vrije Trappers. De man van de vele onvergetelijke rollen. Ook was Bert een trouwe bezoeker van ons sportpark en ging hij, onder genot van een drankje, alle wereldproblemen te lijf. Hij hield van een practical joke. Kortom een geliefd persoon binnen Asser Boys.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden v.v. Asser Boys
Supportersvereniging Asser Boys
Stichting Vrienden Asser Boys


KiKa