Unit4 helpt Asser Boys met financieel pakket

Sinds het aantreden van Jan Hennipman als nieuwe penningmeester, maakt Asser Boys gebruik van een nieuw financieel pakket. Unit4 heeft dit pakket geleverd tegen een geringe vergoeding en als tegenprestatie maakt Asser Boys reclame voor Unit4. Op de website staat hun logo (zie onderaan) en langs het veld staat een reclame bord.

Met dit nieuwe pakket kan de penningmeester het dagelijks bestuur goed informeren over de financiële stand van zaken. Op de ALV is Jan in staat om de leden goed te informeren. Dat we sinds enige tijd niet meer in het rood staan, zal mogelijk ook een beetje te danken zijn aan het pakket.

Unit4


KiKa