Wij werken aan een positieve clubcultuur

Bij VV Asser Boys werken we hard aan het creëren van een positieve cultuur, waarin onze jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen en minder snel afhaken. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig!

We willen graag een vereniging zijn met een positieve clubcultuur. In het algemeen zie je in de sport helaas vaak veel negatief gedrag terug: coaches praten vooral over wat hun spelers niet goed doen, spelers kraken elkaar af en ageren tegen de scheidsrechter, ouders roepen in hun enthousiasme langs de lijn niet altijd het meest handige, enzovoort.

We willen juist een voorbeeld zijn van een club waar het anders gaat. Waar mensen vooral bezig zijn met wat er wel goed gaat en met de kracht van spelers. En gepast met elkaar omgaan. Want wij geloven erin dat in zo’n cultuur onze spelers zich beter kunnen ontwikkelen (en dus betere prestaties zullen neerzetten), minder pubers afhaken (met alle positieve gevolgen van dien!), het aantal vrijwilligers toeneemt en ook sportiviteit en respect toenemen.

Het neerzetten van een positieve clubcultuur heeft tijd nodig; we hopen dat u ons die tijd gunt en ons wilt helpen om aan die cultuur te werken.

Op donderdagavond 9 februari is de aftrap van het project bij onze club. Er is dan een workshop voor bestuur, commissieleden, trainers, coaches en de ouders van de jeugdleden. Vanaf 19.30-20.00 uur is de inloop en de workshop wordt gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Kijk ook eens op www.positiefcoachen.nl. Let vooral op het filmpje!


KiKa