Najaars ALV met opening van Fotogalerij 50plus

Op maandagavond 21 november 2011 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het najaar plaatsgevonden bij Asser Boys. Onder aanwezigheid van ruim 60 leden, heeft het bestuur uitleg gegeven over de stand van zaken.


Voorafgaand aan de ledenvergadering is de "Fotogalerij 50plus" officieel geopend. Met dank aan de fotografen Nico de Groot en Karel Stoop van de vereniging Afovera, heeft Bram Greving het doek verwijderd en daarmee de fotowand getoond aan alle aanwezigen. Iedereen was enthousiast. De 40-jarig jubilarissen, die tijdens de vergadering werden geëerd met een cadeaubon, moeten hier nog 10 jaar op wachten.
 
Tijdens de ledenvergadering werden verschillende zaken toegelicht. De financiën kreeg de meeste aandacht. Onder het kopje materiaal onstond een discussie over zwabberballen. En dan gaat het echt over voetbal. Iets waar Ajax nog van kan leren. Bij de kantine uitgaven werd toegelicht dat er verschillende apparaten zijn vervangen. Een niet nader te noemen medewerker van een energie bedrijf, die tevens lid is van Asser Boys omdat je anders niet aanwezig mag zijn, wist te melden dat dat werd veroorzaakt door Sportstroom. Hieruit bleek, in combinatie met de wijze waarop de voorzitter Jan Puper de vergadering voorzat, dat de stemming goed was.
 
De penningmeester, of was het toch het bestuur, werd decharge verleend. De financiën waren op orde. Duidelijk werd ook dat de financiën broos zijn. Door de opbrengst van de TT-camping en bijdrages voor bijvoorbeeld het WK-CP, waarbij de vrijwilligers weer een zeer belangrijke rol hebben gespeeld, zijn we in de plus geëindigd. Zonder die bijdragen blijft er niks over.
 
De vergadering werd afgesloten met een borrel en een hapje.

Foto's van deze avond zijn hier te vinden.


KiKa