Agenda ALV Najaar 2011

Datum            :   21 november 2011
Aanvang         :   20:00 uur
Plaats             :   Kantine Asser Boys


AGENDA

 1. 1.Opening
 2. 2.Vaststelling Agenda
 3. 3.Mededelingen van het Bestuur
 4. 4.Verslag van ALV 30mei2011
 5. 5.Stand van zaken/uitvoering Rapport Bebingh
 6. 6.Wijzigingen organisatie Bestuur
 7. 7.Handboek/reglement vv Asser Boys

Pauze

 1. 8.Jaarverslag seizoen 2010-2011
 2. 9.Financieel verslag
 3. 10.Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe leden
 4. 11.Jubilea (40+, ev)
 5. 12.Rondvraag
 6. 13.Sluiting


KiKa