Reglement Asser Boys beschikbaar op de website

Tijdens de algemene leden vergadering van maandag 21 november 2011 is bekend gemaakt dat er een reglement is opgesteld door het dagelijks bestuur. In de afgelopen jaren waren er veel "ongeschreven wetten".
 
Het dagelijks bestuur heeft de regels opnieuw vastgesteld en vastgelegd in een reglement. Is het reglement daarmee klaar? Nee. Het reglement zal regelmatig worden uitgebreid en mogelijk aangepast. Via berichtgeving op de website zult u worden geïnformeerd over een nieuwe versie.
 
Het reglement bevat regels voor bijvoorbeeld vergoedingen, hoe te handelen bij overlijden van een lid, wijze van communiceren, enzovoort. Deze regels geven duidelijkheid voor de leden en voor het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht voor om af te wijken van het reglement.
 
Het reglement is op te vragen op de website www.asserboys.nl via de keuzes Clubinformatie en Reglement.

Geef je steun aan KiKa

Een groep vrienden uit Assen heeft op ludieke wijze een kalender gemaakt waarvan de opbrengst volledig naar KiKa (KinderenKankervrij) gaat. Bertus Speelman is één van die vrienden. Als je de rest ook wilt zien, dan zul je de kalender moeten bestellen.
 
Steun jij Kika ook? Bestel een kalender! Klik daarvoor op het KiKa plaatje op de website.

Fotogalerij 50+ officieel geopend

Op de algemene leden vergadering van maandag 21 november 2011 heeft Bram Greving de Fotogalerij 50+ officieel geopend door het groene doek te verwijderen. Op de wand waar vroeger de grote shirts hingen, hangen nu 30 foto's van leden die 50 jaar of langer lid zijn, erelid zijn of lid van verdienste.
 
De leden hangen op volgorde van het aantal jaren lidmaatschap. Ons lid met de meeste jaren is Hielke Buist. Henk Veen sluit de rij. In onderstaand overzicht staan alle leden vermeld.
 
Jaarlijks zal de fotogalerij worden uitgebreid met de leden die dan 50 jaar lid zijn. Mocht een lid overlijden, dan wordt de foto uit de fotogalerij gehaald.

Lees meer

Najaars ALV met opening van Fotogalerij 50plus

Op maandagavond 21 november 2011 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het najaar plaatsgevonden bij Asser Boys. Onder aanwezigheid van ruim 60 leden, heeft het bestuur uitleg gegeven over de stand van zaken.

Lees meer

Fotosessie voor "Fotogalerij 50+"

Op zaterdag 22 oktober 2011 was er in de Oase om 10.00 uur een reünie van ereleden, leden van verdienste en leden die meer dan 50 jaar lid zijn. Deze leden waren uitgenodigd voor een fotosessie voor de "Fotogalerij 50+". Deze fotogalerij wordt op de algemene ledenvergadering op 21 november 2011 officieel geopend. Met de "Fotogalerij 50+" spreekt de vereniging haar waardering uit voor het bijzondere lidmaatschap van deze leden.

Lees meer

Unit4 Multivers

KiKa