Poiesz actie levert ruim €1.500 op

Tijdens een feestelijke avond in Leeuwarden heeft Asser Boys een cheque van €1.518 ontvangen van de Poiesz actie 2018. Op deze avond traden verschillende artiesten op en werden verschillende verenigingen verblijd met een mooi bedrag.

De jeugd van Asser Boys wil iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.

Unit4 Multivers

KiKa