Vrienden

Aan de Vrienden van Asser Boys is in de afgelopen tijd nauwelijks aandacht besteed. Ten onrechte? Nee, want de Vrienden opereren in stilte. De Vrienden van Asser Boys zorgen met hun bijdrage voor het inzamelen van geld voor de v.v. Asser Boys buiten de contributies. De Vrienden van Asser Boys ondersteunen de vereniging in financiële- en materiele zin. 

“Iedere voetbalclub is gebaat bij financiële bijdragen buiten de reguliere contributie. Zeker als Asser Boys de kosten voor het lidmaatschap zo laag mogelijk willen houden om iedereen de gelegenheid te geven van de voetbalsport te kunnen blijven genieten. Jong en oud moet in de gelegenheid worden gesteld bij Asser Boys aan bod te komen. Niet alleen wedstrijden en trainingen maar ook goed materiaal en goede kleding. Daarnaast zijn er ook activiteiten die het nog leuker maken om deel uit te maken van de Asser Boys familie”. Aldus de flyer van de Vrienden van Asser Boys.

 Nieuwe Vrienden zijn van harte welkom. Steun Asser Boys en doe mee. Het kan al voor €10,00 per jaar.

 In het verleden werd ook wel eens een beroep gedaan op leden, donateurs en supporters om Asser Boys te ondersteunen. In het archief vond ik onderstaande oproep van 24 oktober 1945:

“Ieder van ons die de laatste tijd onze elftallen heeft zien spelen en de daarbij bereikte resultaten in ogenschouw neemt, moet tot de conclusie komen dat er iets hapert. Het is geen voetballen meer. Balcontrole, plaatsen, ja noem maar op! Van alles mankeert er aan. Stuk voor stuk doen de spelers hun best, men werkt vaak als een paard, maar bereikt niet wat men met een flinke dosis techniek kan bereiken. Dat moet anders worden en kan anders worden. Daarom hebben een aantal personen die het wel menen met de Boys het plan opgevat gelden in te zamelen bij de leden, donateurs en supporters, om te komen tot de vorming van een trainingsfonds, opdat zo spoedig mogelijk weer een oefenmeester aangesteld kan worden. Het spelersmateriaal is van dien aard dat in de nabije toekomst met een trainer veel meer bereikt kan worden dan thans het geval is. Om dit plan te doen slagen is natuurlijk de medewerking van onze leden, donateurs en supporters nodig”. 

Tot zover het stukje tekst uit 1945. Of het trainingsfonds er is gekomen, kon ik niet vinden in het archief. Maar van 1945 tot heden zijn er veel trainers bij Asser Boys actief geweest. Met wisselende resultaten.

 v.v. Asser Boys blijft gebaat bij uw ondersteuning. Word daarom Vriend van Asser Boys.

Van harte aanbevolen: Harrie Weidgraaf.

Unit4 Multivers

KiKa