Geslaagde sportmiddag voor vluchtelingen

Op woensdag 26 april 2017 heeft er tussen 13:00 uur en 16:00 uur een sportmiddag plaatsgevonden in en rond de Stadsbroekhal. Deze sportmiddag was bedoeld voor kinderen uit het AZC Assen en werd georganiseerd door de organisaties “Vaart Welzijn” en “Assen beweegt”. De sportmiddag werd geheel voorbereid door Angela Benjamins (stagiaire Drenthe college). Verder waren ook Rita Buikema (buurtwerker sport bij de Gemeente Assen) en Wouter Bouwhuis (coördinator COA/AZC) nauw betrokken bij de organisatie. Bij het opzetten en verzorgen van verschillende onderdelen voor de sportmiddag droegen Volleybalvereniging SUDOSA, “Stichting Present” en Asser Boys hun steentje bij. Vanuit Asser Boys werd er steun verleend bij een voetbalclinic, welke buiten plaats vond.
 
Aan de sportmiddag deden ongeveer 70 kinderen (in de leeftijd van 4-18 jaar) met hun ouders mee. De kinderen werden verdeeld in 6 groepen en werkten diverse sportieve onderdelen af. Bij elke groep was een voetballer van Asser Boys (COA-speler) aanwezig om de groep te begeleiden naar de diverse onderdelen en om de eventuele taalbarrière te verminderen. Ronald Langenburg verzorgde samen met zijn vaste assistent Mohammed de voetbalclinic namens Asser Boys. De sportmiddag werd goed ontvangen en bleek voor Asser Boys een mooie gelegenheid om te laten zien dat het, vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt, bereid is om de vluchtelingen in en rond Assen te helpen met de integratie.
 
Uiteindelijk kan teruggekeken worden op een geslaagde middag, waarbij de kinderen en ouders veel plezier hebben gehad, sportief bezig zijn geweest en weer een stukje verder zijn geïntegreerd. Dit alles ook nog eens onder mooie weersomstandigheden. De middag werd dusdanig enthousiast ontvangen dat uit de evaluatie naar voren is gekomen dat dit soort activiteiten mogelijk vaker georganiseerd kunnen worden (mogelijk een keer bij Asser Boys!).
 
 

Unit4 Multivers

KiKa