Preventie rijden onder invloed uit sportkantines

Op zaterdag 07 mei is het mogelijk dat er alcoholblaastesten worden uitgevoerd in het kader van een landelijke actie "Preventie rijden onder invloed uit sportkantines". De metingen houden in dat bezoekers van het sportpark, die op het punt staan het sportcomplex met auto of motor te verlaten, worden benaderd om vrijwillig mee te werken aan het onderzoek in de vorm van een blaastest. Als men wil meewerken dan worden een aantal gegevens anoniem genoteerd. Er is geen politie aanwezig en met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Indien deelnemers dat wensen wordt de uitslag van de test medegedeeld. Hier zijn verder geen consequenties aan verbonden.

Unit4 Multivers

KiKa