Inleveren wedstrijdkleding en de leiders- en trainersjassen

Er zijn diverse dagen om de wedstrijdkleding schoon en compleet in te leveren te weten:
- Maandagavond 4 juni vanaf 18.30 tot 20.00 uur
- Dinsdagavond 5 juni vanaf 18.30 tot 20.00 uur
- Zaterdagmiddag 9 juni vanaf 15.00 tot 17.00 uur

Willen de leiders en trainers die stoppen ook hun leiders-, trainersjassen inleveren op de genoemde data en tijdstippen.

De kledingcommissie

Unit4 Multivers

KiKa